ESP

Servicis

Servicis

 

Biblioteca

El Conservatori Superior de Dansa d'Alacant (CSDA) , en el curs acadèmic 2009/2010, va rebre una dotació econòmica per a la millora de les biblioteques escolars, segons la Resolució de 13 de gener de 2010, de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es va publicar l'addenda al Conveni de col·laboració, entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Comunitat Valenciana per a la millora de les biblioteques escolars.

 

 

Gràcies a esta dotació econòmica es va adquirir material entre el qual trobem monografies, material audiovisual, publicacions seriades, arxius d'ordinador, música i materials mixtos. A estos més de 800 volums impresos s'unixen les donacions rebudes d'entitats oficials entre les que es troben L'Institut Nacional de les Arts Escèniques i la Música (INAEM) , el Ballet Nacional d'Espanya o l'Associació Espanyola de Dansa més Investigació.

 

 

En la nostra biblioteca es pot trobar material de diversos camps:
1. Anatomía - Anatomia General, Anatomia en Dansa, Cinestesia.
 
2. Dansa - Dansa General, Dansa Clàssica, Dansa Espanyola (Escola bolera, Dansa Estilitzada, Flamenc i Folklore) , Dansa Contemporània,  Dansa Social.
 
3. Coreografia i Repertorio - en Dansa Clàssica, Dansa Espanyola, Dansa Contemporània, Dansa Social.
 
4. Art i estètica general.
 
5. Gestión - Cultura i Gestió, Organització i Gestió de centres, Gestió Educativa.
 
6. Història- Història General, Història Contemporània, Història de l'Art, Història de la Dansa Clàssica, Espanyola i Contemporània.
 
7. Pedagogia - Pedagogia General, Cinestesia, Pedagogia Educació Musical.
 
8. Música - Educació Musical, Pensament Musical, Tècniques Musicals.
 
9. Investigación - Investigació Dansa General, Investigació general,  Investigació Educativa,  Investigació en Educació Musical, Investigació Música General.
 
10. Psicología - Psicologia General, Psicologia en Dansa.
 
11. Teatro - Teatre General, Escenografia Teatre.
 
12. Legislació- Legislació en educació, Legislació Específica en Dansa.
 
13. Tecnologia- Tecnologia general.
 

La nostra biblioteca està situada en la planta baixa del nostre edifici i l'horari habitual d'obertura és de dilluns a divendres de 8:30 a 15:00 hores en període lectivo.  A més també s'utilitza com a aula d'estudi per a l'alumnat.

Els alumnes del CSDA poden accedir al préstec o consulta del material de la biblioteca de la Universitat d'Alacant per mitjà d'el Convenio Específic firmat entre el Conservatori Superior de Dansa d'Alacant i la Universitat d'Alacant per a l'accés a la informació de biblioteques i base de dades bibliogràfiques firmat amb data tretze de desembre de 2005.