Servicis

serveis

 

Biblioteca

 

NOTA INFORMATIVA

Aquest curs acadèmic 2020/2021 la Bilblioteca no es pot utilitzar com a sala d'estudis per l'alumnat a causa de les circumstàncies sanitàries actuals.

Durant el segon semestre l'horari de el servei de préstec com el de consulta d'altre material es realitzarà amb cita prèvia a l'e-mail latorre_patver@gva.es (nom de l'alumne i material que sol·licita) els següents dies: dilluns de 10:30 a 12.00 hores i dimarts de 12.00 a 13.30 hores.

El llistat de l'material bibliogràfic el podeu consultar a la pàgina web de l'conservatori

 

El Conservatori Superior de Dansa d'Alacant (CSDA), en el curs acadèmic 2009/2010, va rebre una dotació econòmica per a la millora de les biblioteques escolars, segons la Resolució de 13 de gener de 2010, de la Direcció general d'Avaluació i Cooperació Territorial , per la qual es va publicar l'addenda a l'Conveni de col·laboració, entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Comunitat Valenciana per a la millora de les biblioteques escolars.

 

Gràcies a aquesta dotació econòmica es va adquirir material entre el qual trobem monografies, material audiovisual, publicacions seriades, arxius d'ordinador, música i materials mixtos. A aquests més de 800 volums impresos s'uneixen les donacions rebudes d'entitats oficials entre les que es troben L'Institut Nacional de les Arts Escèniques i la Música (INAEM), el Ballet Nacional d'Espanya o l'Associació Espanyola de Dansa més Investigació.

 

 

 

 

A la nostra biblioteca es pot trobar material de diversos camps:

1. Anatomia - Anatomia General, Anatomia en Dansa, cinestèsia.

2. Dansa - Dansa General, Dansa Clàssica, Dansa Espanyola (escola bolera, dansa estilitzada, flamenc i Folklore), Dansa Contemporània, Dansa Social.

3. Coreografia i Repertori - en Dansa Clàssica, Dansa Espanyola, Dansa Contemporània, Dansa Social.

4. Art i estètica general.

5. Gestió - Cultura i Gestió, Organització i Gestió de centres, Gestió Educativa.

6. Història - Història General, Història Contemporània, Història de l'Art, Història de la dansa clàssica, espanyola i contemporània.

7. Pedagogia - Pedagogia General, cinestèsia, Pedagogia Educació Musical.

8. Música - Educació Musical, Pensament Musical, Tècniques Musicals.

9. Recerca - Investigació Dansa General, Recerca general, Recerca Educativa, Recerca en Educació Musical, Recerca Música General.

10. Psicologia - Psicologia General, Psicologia en Dansa.

11. Teatre - Teatre General, Escenografia Teatre.

12. Legislació - Legislació en educació, Legislació Específica en Dansa.

13. Tecnologia - Tecnologia general.

 

La nostra biblioteca està situada a la planta baixa del nostre edifici i aquest curs acadèmic 2020/2021 no podrà ser utilitzada com a sala d'estudis per l'alumnat a causa de les circumstàncies sanitàries actuals.

Durant el segon semestre l'horari de el servei de préstec com el de consulta d'altre material es realitzarà amb cita prèvia a l'e-mail latorre_patver@gva.es (nom de l'alumne i material que sol·licita) els següents dies: dilluns de 10:30 a 12.00 hores i dimarts de 12.00 a 13.30 hores.

 

El llistat de l'material bibliogràfic el podeu consultar a la pàgina web de l'conservatori

 

Els alumnes de l'CSDA poden accedir a l'préstec o consulta d'el material de la biblioteca de la Universitat d'Alacant mitjançant el Conveni Específic signat entre el Conservatori Superior de Dansa d'Alacant i la Universitat d'Alacant per a l'accés a la informació de biblioteques i base de dades bibliogràfiques signat amb data tretze de desembre del 2005.