Mobilitats

Mobilitats

 

L'acció Clau 1 (CA1) en la qual es troba el CSDA promou les oportunitats de mobilitat per motius d'aprenentatge per a estudiants i personal d'organitzacions i institucions d'educació i formació.

En el cas dels estudiants, els objectius que es persegueixen són millorar el rendiment escolar, augmentar la empleabilitat i millorar les perspectives laborals, així com ampliar el seu desenvolupament personal i la seua participació en la societat.

Per al personal, els objectius són millorar les seues competències, augmentar la seua capacitat per a propiciar així una modernització de l'organització educativa o de formació de la qual formen part, i ampliar el seu coneixement d'altres *poíticas, pràctiques i sistemes.

Les accions recolzades per aquesta acció comporten efectes positius i duradors en les orgnitzacions participants, en els sistemes polítics que les emmarquen i en les persones directa o indirectament implicades en les activitats organitzades.

Les Associacions Estratègiques que s'emmarquen dins d'aquesta acció tenen per objecte recolzar el desenvolupament, la transferència o la implementació de pràctiques innovadores a nivell organitzatiu, local, regional, nacional o europeu i la execució d'iniciatives conjuntes de foment de la cooperació, l'aprenentatge entre iguals i l'intercanvi d'experiències a escala europea.

 

Movilidades