Docents

Coneix als nostres docents

El CSDA compta actualment amb 28 professors. Un aspecte molt important és la qualitat en els docents que conformen el claustre, més de l'90% del mateix, té una doble titulació, el que cal afegir la diversitat de llicenciatures universitàries que conformen la formació d'aquest col·lectiu. Al llarg d'aquests anys s'ha desenvolupat un clar perfil docent-investigador que augura noves perspectives en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Aquí te'ls presentem a tots.

Equip directiu i direcció de departament

Docents

Acompanyament i docencia musical en les classes de Dansa