ISEACV

Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana

L'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana ( ISEACV ), creat per la Llei 8/2007, de 2 de març de la Generalitat, és una entitat autònoma encarregada de desplegar i executar, en règim d'autonomia, el conjunt de competències que , sobre els ensenyaments artístics superiors, corresponen a l'Administració de la Generalitat.

 

L'ISEACV té com a objectiu proporcionar una formació de qualitat i excel·lència acadèmica a través de la recerca i les noves tecnologies, oberta a la interacció ia la comunicació amb altres centres d'ensenyament artístic tant de l' Espai Europeu d'Educació Superior com de la resta del món.

 

Els Ensenyaments Artístics Superiors s'organitzen a les especialitats d'Art Dramàtic, Ceràmica, Dansa, Disseny i Música. La seva finalitat és proporcionar una formació integral de professionals que desenvolupin les capacitats artístiques, tecnològiques, pedagògiques i de recerca aplicades a la interpretació, la creació i la innovació. La superació dels estudis condueix a lobtenció del Títol Superior de lespecialitat cursada, equivalent a tots els efectes al Títol de Grau. A més, els titulats superiors poden accedir als estudis de postgrau.

 

L'ISEACV promou la col·laboració i la inserció professional de l'estudiant per mitjà de pràctiques d'empreses i entitats culturals perquè adquireixin una experiència al món professional i un treball adequat al seu perfil.

 

Per accedir als Ensenyaments Artístics Superiors cal superar una prova específica, la finalitat de la qual és valorar els coneixements i les aptituds per cursar aquests estudis.

Actualitat del ISEACV

En este enlace puedes encontrar todas las noticias de actualidad del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV)

Novetat

Amb motiu del dia de la dona (8M) L´ISEACV ha publicat els vídeos realitzats en els diferents Centres Superiors de la Comunitat Valenciana.

Pots veure'ls ací aquí