ISEACV

Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana

L'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana ( ISEACV ), creat per la Llei 8/2007, de 2 de març de la Generalitat, és una entitat autònoma encarregada de desplegar i executar, en règim d'autonomia, el conjunt de competències que , sobre els ensenyaments artístics superiors, corresponen a l'Administració de la Generalitat.

 

L'ISEACV té com a objectiu proporcionar una formació de qualitat i d'excel·lència acadèmica a través de la investigació i les noves tecnologies, oberta a la interacció ia la comunicació amb altres centres d'ensenyaments artístics tant de l'Espai Europeu d'Educació Superior com de la resta de món.

 

Els Ensenyaments Artístics Superiors s'organitzen en les especialitats d'Art Dramàtic, Ceràmica, Dansa, Disseny i Música. La seva finalitat és proporcionar una formació integral de professionals que desenvolupin les capacitats artístiques, tecnològiques, pedagògiques i d'investigació aplicades a la interpretació, creació i innovació. La superació dels estudis condueix a l'obtenció de el Títol Superior de l'especialitat cursada, equivalent a tots els efectes a el Títol de Grau. A més, els titulats superiors poden accedir als estudis de postgrau.

 

L'ISEACV promou la col·laboració i la inserció professional de l'estudiant per mitjà de pràctiques d'empreses i entitats culturals perquè adquireixin una experiència en el món professional i una feina adequada al seu perfil.

 

Per accedir als Ensenyaments Artístics Superiors cal superar una prova específica, la finalitat és valorar els coneixements i les aptituds per cursar aquests estudis.

Actualitat del ISEACV

En este enlace puedes encontrar todas las noticias de actualidad del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV)

Novetat

Amb motiu del dia de la dona (8M) L´ISEACV ha publicat els vídeos realitzats en els diferents Centres Superiors de la Comunitat Valenciana.

Pots veure'ls ací aquí