Erasmus

Erasmus

 

Les relacions internacionals del CSDA se sustenten sobre el programa ERASMUS+.

Què és el programa ERASMUS?

El programa ERASMUS és un programa de mobilitat organitzat per la UE per permetre l'estudi a una altra universitat o institució educativa europea en un termini determinat de temps i reconeixent totalment al país d'origen els estudis realitzats a l'estranger. ERASMUS+ és el programa de la Unió Europea per a l'educació, la formació, la joventut i l'esport.

El CSDA va obtenir la Carta Erasmus+ el curs 2013-14 i està aprovat fins a l'any 2020. La mobilitat d'estudiants per a la realització d'Estudis Erasmus del CSDA està integrada dins de l' Acció Clau 1 (KA1) del Programa Erasmus+.

Erasmus+ té per finalitat promoure per motius daprenentatge la mobilitat destudiants i personal dorganitzacions i institucions deducació i formació. En el cas dels estudiants, els objectius que es persegueixen són millorar el rendiment escolar, augmentar l'ocupabilitat i millorar les perspectives laborals, així com ampliar-ne el desenvolupament personal i la participació en la societat. Per al personal, els objectius són millorar-ne les competències, augmentar-ne la capacitat per propiciar així una modernització de l'organització educativa o de formació de què formen part i ampliar-ne el coneixement d'altres pràctiques, polítiques i sistemes.

La gestió de sol·licituds de mobilitat d'alumnes i professors s'ha de fer a través del departament Erasmus, que ha de resoldre aquestes sol·licituds en virtut de la normativa del programa Erasmus.

Al CSDA es pot gaudir de mobilitats tant per a alumnes in/out com per a professors in/out.

English version

Informació rellevant

CSDA
Convocatoria ordinaria Movilidad Profesorado 2022_2023 Descarregar
CSDA
Convocatoria ordinaria Movilidad Estudiantes 2022_2023 Descarregar