Erasmus

Erasmus

Les relacions internacionals del CSDA se sustenten sobre el programa ERASMUS+ 

Què és el programa ERASMUS?

El programa ERASMUS és un programa de mobilitat organitzat per la UE per a permetre l'estudi en una altra universitat o institució educativa europea en un termini determinat de temps i reconeixent totalment en el país d'origen els estudis realitzats en l'estranger. ERASMUS+ és el programa de la Unió Europea per a l'educació, formació, joventut i esport.

El CSDA va obtindre la Carta Erasmus+ en el curs 2013-14 i està aprovat fins a l'any 2020. La mobilitat d'estudiants per a la realització d'Estudis Erasmus del CSDA està integrada dins de l'Acció Clau 1 (KA1) del Programa Erasmus+.

Erasmus+ té com a finalitat promoure per motius d'aprenentatge la mobilitat d'estudiants i personal d'organitzacions i institucions d'educació i formació. En el cas dels estudiants, els objectius que es perseguixen són el millorar el rendiment escolar, augmentar l'ocupabilitat, i millorar les perspectives laborals, així com ampliar el seu desenrotllament personal i la seua participació en la societat. Per al personal, els objectius són millorar les seues competències, augmentar la seua capacitat per a propiciar així una modernització de l'organització educativa o de formació de què formen part i ampliar el seu coneixement d'altres pràctiques, polítiques i sistemes.

La gestió de sol·licituds de mobilitat d'alumnes i professors, es realitzarà a través del departament Erasmus , que resoldrà les dites sol·licituds en virtut de la normativa del programa Erasmus.

En el CSDA es pot disfrutar de mobilitats tant per a alumnes in/out com per a professors in/out.

English version

More information