OUT Alumnat/ Docents

Alumnat/ Docents OUTGOING

Des del 15 de novembre fins al 12 de desembre , ambdós inclosos, s'obre el termini de presentació de sol·licituds Erasmus+ per a estudiants en la modalitat Mobilitat per motius de l'aprenentatge pel proper curs 2023-2024.

Pots emplenar la sol·licitud AQUÍ

La vostra destinació pot ser qualsevol Escola superior/universitat/Conservatori europeu que consti d'estudis acadèmics a Dansa, però actualment i per a les mobilitats del curs 2022-23 aquesta ha de disposar de Carta Erasmus que possibiliti la mobilitat de l'alumnat i un Conveni de Mobilitat signat amb el nostre centre. Actualment mantenim convenis amb diferents centres, que pots consultar al llistat que trobaràs més avall.

Convenis Erasmus+ actuals vigents fins a 2027/2028

En cas d'estar interessat en un centre que no estigui al llistat, és possible proposar nous convenis de mobilitat. Per fer aquest tràmit, escriu un correu electrònic amb les dades de l'escola i un enllaç a la seva web on figuri la seva política Erasmus i d'intercanvi internacional a erasmuscsda@gmail.com .

Si t'interessa dur a terme una mobilitat Erasmus, has de formalitzar la sol·licitud abans del termini del termini de la Convocatòria enviant la teva sol·licitud amb el formulari emplenat i la resta de documents que trobaràs detallats al mateix document:

DNI per ambdues cares

CV en castellà i anglès

Certificat d'idiomes (preferentment anglès/francès/alemany/italià)

 

L'enviament es farà via e-mail, amb tots els documents i el formulari escanejats en un sol fitxer i en format pdf al correu erasmuscsda@gmail.com

Es recomana igualment enviar els enregistraments requerits en vídeo per al seu visionat per part de l'Oficina Erasmus a fi de dirimir si es pot enviar als centres elegits (aquest requisit NO és obligatori). És recomanable també visitar les pàgines web de les escoles on es pretén realitzar la mobilitat per saber si algunes tenen algun requisit o demanda específica quant al contingut del vídeo que cal enviar, amb la idea d'augmentar les possibilitats d'acceptació al destinació desitjada.

 

Horari d'atenció:

-Dimecres de 10.00ha 11.30h

-Divendres de 09.30ha 11.00h

On acudeixo? L'Oficina Erasmus es troba a la planta baixa, a tocar de les escales de pujada i davant dels miralls.

 

Com sol·licito la cita? Cal sol·licitar cita via e-mail ( erasmuscsda@gmail.com ) per tal d'assignar una franja horària concreta a cada estudiant. A més, és convenient avançar la consulta de manera breu a través del mateix correu on se sol·liciti la cita, per poder solucionar qualsevol tema de forma àgil i efectiva.

 

DOCENTS OUT

 

Els docents es podran beneficiar de dos tipus de mobilitat: les mobilitat com a docent i de formació.

 

 

MOBILITAT COM A DOCENT

Els objectius de la mobilitat com a docent per a professors són:

· Permetre que els estudiants que no poden participar en un programa de mobilitat es puguin beneficiar dels coneixements i l'experiència de personal acadèmic d'institucions d'educació superior d'altres països europeus.

· Fomentar lintercanvi de competències i experiència sobre mètodes pedagògics.

· Animar les institucions d'educació superior que ampliïn i enriqueixin la varietat i el contingut dels cursos que ofereixen.

L?activitat principal és l?ensenyament impartit per un professor d?una institució d?educació superior o personal d?una empresa en una altra institució d?educació superior d?un país soci, encara que al marge es puguin desenvolupar altres activitats. El personal docent que participi en un programa de mobilitat ha d'estar integrat al departament oa la facultat del centre d'origen, per la qual cosa la selecció dels beneficiaris correspondrà a la institució d'educació superior d'origen.

A lefecte de la concessió de lajuda, és indispensable presentar un programa docent acceptat per la institució dorigen i dacollida o per lempresa. El programa haurà dincloure com a mínim: lobjectiu global i els objectius específics, els resultats que sespera obtenir amb les activitats i una possible programació del període de formació.

No sestableix una durada mínima daquesta activitat, però és obligatori impartir un mínim dhores totals depenent del nombre de dies. La durada màxima és de sis setmanes, encara que l?Agència Nacional finançarà com a màxim cinc dies. L'ajut representa una contribució de les despeses de viatge, allotjament i manutenció.

 

 

MOBILITAT DE FORMACIÓ

Els objectius de la mobilitat com a formació per a professors és:

· Permetre que els beneficiaris aprenguin de les experiències i bones pràctiques de la institució sòcia i millorin les aptituds que requereix el seu lloc de treball actual. La principal activitat és una breu estada a la institució sòcia que es pot anomenar de diverses maneres: breus comissions de serveis, observació de professionals, visites d'estudis, etc.

Aquesta acció engloba dos tipus de mobilitat:

· Mobilitat de personal duna institució deducació superior a una empresa.
L'objectiu és permetre que els beneficiaris aprenguin de la transferència de coneixements o de competències i adquireixin aptituds pràctiques. Les activitats poden ser molt variades: seminaris, tallers, cursos i conferències, períodes de formació pràctica, comissions breus de serveis, etc.

· Mobilitat de personal docent i no docent d'una institució d'educació superior a una altra institució d'educació superior sòcia (per això no cal signar un acord interinstitucional).

El personal docent que participi en un programa de mobilitat ha d'estar integrat al departament oa la facultat del centre d'origen, per la qual cosa la selecció dels beneficiaris correspondrà a la institució d'educació superior d'origen.

A efectes de la concessió de lajuda, és indispensable presentar un programa de formació acceptat per la institució dorigen i dacollida o per lempresa. El programa haurà dincloure com a mínim: lobjectiu global i els objectius específics, els resultats que sespera obtenir amb les activitats de formació o aprenentatge i una possible programació del període de formació.

La durada màxima és de sis setmanes, encara que l?Agència Nacional finançarà com a màxim cinc dies. L'ajut representa una contribució de les despeses de viatge, allotjament i manutenció.

Alumnat/Docents out

Documentació alumnat / docents OUT

Imprés de preinscripció alumnat 2018/19
Imprés de preinscripció alumnat 2018/19 Descarregar