Certificats i Trasllats

SOL·LICITUD TÍTOL SUPERIOR DE DANSA

Termini de sol·licitud: de l'1 al 31 d'octubre de cada curs acadèmic.

Documentació a aportar: sol·licitud omplida, pagament de la taxa i fotocòpia del DNI.

 

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT ACADÈMIC OFICIAL

Termini de sol·licitud: durant tot el curs acadèmic.

Documentació a aportar: sol·licitud omplida, pagament de la taxa i fotocòpia del DNI.

 

TRASLLAT D'EXPEDIENT (veure document informatiu)

Termini de sol·licitud: de l'1 de juliol al 15 de setembre.

Documentació a aportar: sol·licitud omplida, fotocòpia del DNI, certificació acadèmica personal del centre d'origen.

 

Documentació

1. Sol·licitud del Títol Superior de Dansa
1. Sol·licitud del Títol Superior de Dansa Descarregar
2. Sol·licitud de certificat acadèmic
2. Sol·licitud de certificat acadèmic Descarregar
3. Sol·licitud trasllade d'expedient
3. Sol·licitud trasllade d'expedient Descarregar
4. Informació trasllade expedient
4. Informació trasllade expedient Descarregar