Certificats i Trasllats

SOL·LICITUD TÍTOL SUPERIOR DE DANSA

Termini de sol·licitud: durant tot el curs acadèmic.

Documentació a aportar: sol·licitud emplenada, pagament de la taxa i fotocòpia de l'DNI.

 

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT ACADÈMIC OFICIAL

Termini de sol·licitud: durant tot el curs acadèmic.

Documentació a aportar: sol·licitud emplenada, pagament de la taxa i fotocòpia de l'DNI.

 

TRASLLAT D'EXPEDIENT (veure document informatiu)

Termini de sol·licitud: de l'1 de juliol a l'15 de setembre.

Documentació a aportar: sol·licitud emplenada, fotocòpia de l'DNI, certificat acadèmic personal de centre d'origen.

 

NOTA IMPORTANT: S'ha de seleccionar en el model 046 el concepte de:

EXPEDICIÓ TÍTOL SUPERIOR + SUPLEMENT EUROPEU A EL TÍTOL

EXPEDICIÓ CERTIFICAT ACADÈMIC

i no els que fan referència a l'PLA LOGSE

documentació

1. Sol·licitud del Títol Superior de Dansa
1. Sol·licitud del Títol Superior de Dansa Descarregar
2. Sol·licitud de certificat acadèmic
2. Sol·licitud de certificat acadèmic Descarregar
3. Sol·licitud trasllade d'expedient
3. Sol·licitud trasllade d'expedient Descarregar
4. Informació trasllade expedient
4. Informació trasllade expedient Descarregar