Treball Fi de Grau

Treball Fi de Títol

Considerem que tota investigació ha d'aportar, en essència, un bé a la humanitat, en el nostre univers d'acció, la teua investigació ha d'aportar noves idees, nova literatura científica, nous dissenys, nous programes educatius, etc. Xicotetes aportacions que granit a granit, aconseguisquen generar cambios y provocar una forta cultura d'investigació en dansa.

Necessites assessorament per a desenrotllar la teua proposta d'investigació en dansa?

En el CSDA establim dos accions fonamentals que t'ajudaran en la teua investigació:
 
1. La primera ajuda que t'oferim com alumno/a CSDA, és l'assistència i la superació de l'assignatura d'investigació en els seus blocs:

- Bloc 1, Investigació Educativa.

- Bloc 2, Investigació Performativa.

En el CSDA valorem molt la qualitat de les investigacions dels nostres eixits, per este motiu, entenem esta assignatura d'investigació dividida en els blocs mencionats, com la millor manera de:

- Facilitar-te materials que et seran de gran ajuda per a orientar els teus interrogants i objectius d'investigació.

- Proporcionar-te un enteniment genèric dels possibles mètodes que pots implementar.

- Ajudar-te a seleccionar el disseny més adequat a la teua idea d'investigació.

- Proporcionar-te una panoràmica dels instruments d'investigació més adequats al teu disseny.

- Presentar-te el protocol APA.

Pots consultar la Guia Docent de l'assignatura de Metodologia d'Investigación  (Document 1)

 

 2. Posteriorment, una vegada superada l'assignatura, i aprovades la totalitat de matèries del Títol, un/a tutor/a asignado/a t'ajudarà durant el procés de la teua investigació i les defensa del teu Treball Fi de Títol (TFT) . Este tutor/a t'acompanya durant tot el procés i seguint les pautes del calendari desenrotllat per la Comissió d'Investigació del CSDA. El teu tutor/a assegurarà entre altres múltiples accions:

- Orientar-te en les fonts, autors, investigacions prèvies que suposen els teus antecedents d'investigació.

- Ajudar-te en la selecció i estructura del teu marc teòric.

- Ubicar-te en la concreció de passos seqüencials que com investigador/a implementaràs.

- Situar-te en allò que ja està investigat i en la nova aportació que la teua investigació pot generar.

- Plantejar-te els dubtes necessaris sobre les teues conclusions.

- Acompanyar-te en la teua defensa oral davant d'un tribunal.

L'estructura i intencions del TFT queden establides en el següent document (Document 2)

 

Alguns portals d´investigació