Qualitat

Sistema Intern de Garantia de Qualitat

 

El Conservatori Superior de Dansa d'Alacant està desenvolupant el Sistema de Garantia Intern de Qualitat que, sota la supervisió de la Direcció del Centre, Junta Directiva i el Comitè de Qualitat recolliran, elaboraran i revisaran els indicadors, el procés i l'anàlisi de resultats de la Avaluació del Sistema Educatiu, tenint com a finalitat de l'avaluació els punts següents:

- Contribuir a millorar la qualitat i lequitat de leducació.

- Orientar les polítiques educatives.

- Augmentar la transparència i l'eficàcia del sistema educatiu.

- Oferir informació sobre el grau de compliment dels objectius de millora establerts per les administracions educatives.

- Proporcionar informació sobre el grau d'assoliment dels objectius educatius espanyols i europeus, així com del compliment dels compromisos educatius contrets en relació amb la demanda de la societat espanyola i les fites fixades al context de la Unió Europea.

Aquest procés d'avaluació descrit té com a àmbit:

"L'avaluació s'estendrà a tots els àmbits educatius regulats a la Llei, i s'aplicarà sobre els processos d'aprenentatge i resultats dels alumnes, l'activitat del professorat, els processos educatius, la funció directiva, el funcionament dels centres docents, la inspecció i les pròpies Administracions educatives" ( LLEI 02/2006 de 2 de maig, artº 141 ).