ESP

Matriculació

Instruccions matriculació en el CSDA

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 

1. Sol·licitud inscripció omplida.

2. Justificant de l'abonament de la taxa.

3. DNI, original i fotocòpia.

4. Títol de Batxillerat, Prova de majors de 25 anys, original i fotocòpia.

5. Formulari TIU (Targeta estudiant Universitat d'Alacant) . Aportar foto mida de carnet original.

MATRÍCULA

1.
1.Instruccions de matrícula Descarregar
2.
2.Fitxa de matrícula Descarregar
3.
3. Incompatibilitat assignatures Descarregar
4.
4. Exempcions taxes de matrícula Descarregar
5.
5. Formulari alumne TIU Descarregar
6.
6. Sol·licitud convocatòria de gràcia Descarregar
7.
7. Sol·licitud baixa de matrícula Descarregar
8.
8. Sol·licitud devolució de taxes Descarregar
9.
9. Taxes educatives 2018 Descarregar

Noticias