Investigació de discents

Recerca discents

Els Titulats Superiors de l'CSDA estan desenvolupant el seu treball en els més diversos àmbits ja que el CSDA sustenta un ampli percentatge d'ocupabilitat. Els / les nostres Titulats / des Superiors es troben exercint docència, pedagogia, i tasques coreogràfiques en àmbits com: Centres Elementals, professionals i superiors de Dansa; Universitats i Màsters; Administració Pública; Ensenyaments de Règim General, Escoles privades de Dansa, Companyies de Dansa i Gabinets de Rehabilitació i Fisioteràpia entre d'altres.

Els / les nostres alumnes / as sustenten premis com El Primer Premi d'Investigació en Dansa, concedit per l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya; Les Beques de Promoció d'Excel·lència Acadèmica de l'Alumnat concedides per l'Ordre 24/2017 de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

El CSDA valora entre els seus objectius la promoció, potenciació i suport dels treballs artístics, coreogràfics, d'investigació i especialment de publicació dels nostres titulats.

Portals de recerca

documentació