Transferència i Reconeixement de Crèdits

Transferència i Reconeixement de Crèdits

Hi ha diferents tipus de transferència de crèdits, depenent si l'alumnat ha realitzat altres estudis superiors o té experiència professional o laboral prèvia. A continuació t'expliquem amb detall cada una d'elles (veure document explicatiu adjunt nº2).

 

Plazo de solicitud: pendent.

Documentació a aportar: sol·licitud R i T i tota la documentació que en la mateixa es relaciona.

 

En tots els casos serà el propi alumne el que sol·licite este reconeixement individualitzat de crèdits entregant la documentació completa.

Documentació

1. Sol·licitud de Reconeixement i Transferència
1. Sol·licitud de Reconeixement i Transferència Descarregar
2. Document informatiu R i T CSDA
2. Document informatiu R i T CSDA Descarregar