Transferència i Reconeixement de Crèdits

Transferència i Reconeixement de Crèdits

 

 

Hi ha diferents tipus de transferència de crèdits, depenent si l'alumnat ha realitzat altres estudis superiors o té experiència professional o laboral prèvia. A continuació t'expliquem amb detall cadascuna d'elles (veure document explicatiu adjunt nº2 ).

 

Termini de sol·licitud: 30 de setembre de 2021

Documentació a aportar: sol·licitud R i T i tota la documentació que en la mateixa es relaciona.

 

En tots els casos serà el propi alumne el que sol·liciti aquest reconeixement individualitzat de crèdits lliurant la documentació completa.

documentació

1. Sol·licitud de Reconeixement i Transferència
1. Sol·licitud de Reconeixement i Transferència Descarregar
2. Document informatiu R i T CSDA
2. Document informatiu R i T CSDA Descarregar