Presentació

La teva formació és el nostre objectiu

El Conservatori Superior de Dansa d'Alacant (CSDA), és un centre sostingut amb fons públics, jove i dinàmic, capaç d'adaptar-se a les demandes socials que el món de la dansa exigeix. És un dels centres superiors que hi ha a Espanya juntament amb els situats a les ciutats de Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga i València.

 

El CSDA posseeix unes instal·lacions acords amb el nivell dels seus estudis superiors, nivell 2 d'el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES); així mateix promou una formació integral a l'servei de la Dansa. El CSDA està legitimat a impartir les dues especialitats existents Coreografia i interpretació i Pedagogia de la Dansa, encara que actualment només s'imparteix aquesta última, en els estils de: Dansa Clàssica, Dansa contemporània, Dansa Espanyola i Dansa Social, amb un total de 240 ECTS .

 

El CSDA està format per un claustre de professors que, a l'marge dels estudis específics de dansa, tenen en la seva majoria formació universitària, que garanteix la feina ben feta, innovació i recerca com a metes ja consolidades. Tot aquest capital humà està compromès amb la finalitat d'assolir els reptes que la societat ens demanda. Així mateix, compta amb personal d'administració i serveis.

 

El CSDA està obert a el món a través dels intercanvis mitjançant la utilització de les seves diferents opcions, trobem alumnat d'altres regions d'l'estat espanyol, així com a estudiants estrangers a través de la CARTA ERASMUS.

 

El CSDA com Centre d'Estudis Superiors de Dansa, està integrat, com la resta de centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana en l'INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ISEACV) .

Manuel Manzanaro García DIRECTOR DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA D'ALACANT

Açò segur que et va a interessar

Pla d´ estudis
Pla d´ estudis Pla d´estudis Accedix

Pla d´estudis

Estàs preparat per a formar-te amb nosaltres?

Pla d´ estudis
Docents
Docents Docents Accedix

Docents

Descobrix qui seran els teus professors

Docents
Tràmits
Tràmits Tràmits Accedix

Tràmits

Estàs preparat per a formar-te amb nosaltres?

Tràmits