ESP

Presentació

La teua formació és el nostre objetiu

El Conservatori Superior de Dansa d'Alacant (CSDA) , és un centre sostingut amb fons públics, jove i dinàmic, capaç d'adaptar-se a les demandes socials que el món de la dansa exigix. És un dels centres superiors que existixen a Espanya junt amb els situats en les ciutats de Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga i València. 

El CSDA posseïx unes instal·lacions acords amb el nivell dels seus estudis superiors, nivell 2 del Marco Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) ; així mateix promou una formació integral al servici de la Dansa. El CSDA està legitimat a impartir les dos especialitats existents Coreografia i interpretació i Pedagogia de la Dansa, encara que actualment només s'impartix esta última, en els estils de: Dansa Clàssica, Dansa contemporània, Dansa Espanyola i Dansa Social, amb un total de 240 ECTS. 

El CSDA està format per un Claustre de Professors que, al marge dels estudis específics de dansa, tenen majoritàriament formació universitària, que garantix el treball ben fet, innovació i investigació com a metes ja consolidades. Tot eixe capital humà està compromés a fi d'aconseguir els reptes que la societat ens demanda. Així mateix, compta amb personal d'administració i servicis.
 
El CSDA està obert al món a través dels intercanvis per mitjà de la utilització de les seues distintes opcions, trobem alumnat d'altres regions de l'estat espanyol, així com estudiants estrangers a través de la CARTA ERASMUS.
 
 
El CSDA com a Centre d'Estudis Superiors de Dansa, està integrat, com la resta de centres superiors d'ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana en l'INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ISEACV) .
 
Ángel Ramón Martínez García DIRECTOR DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA D´ ALACANT

Açò segur que et va a interessar

Pla d´ estudis
Pla d´ estudis Pla d´estudis Accedix

Pla d´estudis

Estàs preparat per a formar-te amb nosaltres?

Pla d´ estudis
Docents
Docents Docents Accedix

Docents

Descobrix qui seran els teus professors

Docents
Tràmits
Tràmits Tràmits Accedix

Tràmits

Estàs preparat per a formar-te amb nosaltres?

Tràmits