Pla d´Estudis

Pla d´estudis

 

Descripció del Títol Superior de Dansa

 

El Títol Superior de Dansa es vertebra en dos especialitats: Pedagogia de la Dansa i Coreografia i Interpretació. Al mateix temps, incorpora intineraris, que possibiliten l'especialització en competències professionals que permeten adequar-se als àmbits i perfils laborals i contextos actuals, emergents, canviants i futurs. Estos itineraris formatius són:

  • Docencia professionalitzadora
  • Dansa social, educativa i del benestar
  • Creació i nous mitjans
  • Teoría, cos i escena

 

Objectius generals del Títol Superior de Dansa


Segons allò que s'ha exposat, i considerant el conjunt de competències que es definixen per a esta titulació, es poden destacar els següents objectius generals del TÍTOL SUPERIOR DE DANSA del Conservatori Superior de Dansa d'Alacant:

     - Proporcionar una formació professionalitzadora des d'una fonamentació artística, cientificosocial i humanística que capacita per a integrar-se en els distints àmbits laborals i assumir una àmplia varietat de perfils professionals.

     - Propiciar les competències necessàries per a una formació dancística de qualitat adequada a les noves demandes humanes, cíviques i inclusives que emergixen imparables en l'art de la dansa, entés tant dins com fora de fronteres escèniques. La dansa com a benefici personal i social.

 

 

Perfils professionals

El perfil del titulat superior en dansa es correspon al del professional qualificat que domina els coneixements i habilitats propis de la dansa, amb un profund coneixement del funcionament del cos en tots els seus aspectes, que ha de disposar d'uns coneixements teòrics fonamentats i integrats amb la praxi de la dansa que li permeten desenrotllar competències professionalitzadores com a creador, intèrpret i pedagog, en àmbits com el purament artístic, el socioeducatiu i del benestar, el de gestió d'arts escèniques i el tecnològic, capaç d'assumir la dimensió deontològica de la responsabilitat artística, estètica, personal i professional.