ESP

Organigrama

estructura del Centre

El CSDA compte actualment amb un equip de govern format per 4 professionals, que lidera un equip de docents de qualitat i que tenen alguns d'ells a més, responsabilitat en la coordinació de les pràctiques externes de l'alumnat, la investigació docent en l'ISEACV, els intercanvis d'Erasmus de l'alumnat i del professorat, les activitats culturals que es realitzen en el CSDA i la formació del professorat. Coneix des d'ací l'estructura del Conservatori.

 

Organigrama

Consell de Centro

  • Equip directiu
  • Representants d´ alumnes
  • Representants de professors
  • Representants de personal no docent
  • Representants de l´ Ajuntament

Claustro de professors

Comissió de Coordinació Acadèmica

Junta econòmica

Personal d´ Administració i Servicis

Representants d´ Alumnes en el Consell del Centre