Organigrama

L' estructura del Centre

 

El CSDA compta actualment amb un equip de govern format per 4 professionals, que lidera un equip de docents de qualitat i que en tenen alguns a més, responsabilitat en la coordinació de les pràctiques externes de l'alumnat, la investigació docent a l'ISEACV, els intercanvis d'Erasmus de l'alumnat i del professorat, les activitats culturals que es realitzen al CSDA i la formació del professorat. Des d'aquí coneix l'estructura del Conservatori.

Patricia Latorre Vera Saber més
Patricia Latorre Vera

Secretària acadèmica

dansa clàssica

Lliris Gonzalez Pastor
Lliris Gonzalez Pastor Lliris González Pastor Saber més
Lliris González Pastor

Coordinadora de Formació de professorat

dansa Espanyola

Organigrama

Consell de Centre

  • Equip directiu
  • Representants d'alumnes
  • Representants de professors
  • Representants de personal no docent
  • Representants de l'Ajuntament

Claustre de professors

Comissió de Coordinació Acadèmica

Junta econòmica

Personal d'administració i serveis

Representants de l'alumnat al Consell de Centres

 

 

REPRESENTANTS D'ALUMNES AL CONSELL DE CENTRES