Organigrama

L' estructura del Centre

 

El CSDA compta actualment amb un equip de govern format per 4 professionals, que lidera un equip de docents de qualitat i que en tenen alguns a més, responsabilitat en la coordinació de les pràctiques externes de l'alumnat, la investigació docent a l'ISEACV, els intercanvis d'Erasmus de l'alumnat i del professorat, les activitats culturals que es realitzen al CSDA i la formació del professorat. Des d'aquí coneix l'estructura del Conservatori.

Organigrama

Consell de Centre

  • Equip directiu
  • Representants d'alumnes
  • Representants de professors
  • Representants de personal no docent
  • Representants de l'Ajuntament

Claustre de professors

Comissió de Coordinació Acadèmica

Junta econòmica

Personal d'administració i serveis

Representants de l'alumnat al Consell de Centres

 

 

REPRESENTANTS D'ALUMNES AL CONSELL DE CENTRES