El CSDA atorga tres beques en la XII Gala Premi Temps de Dansa