Calendario, Horarios y Exámenes

Calendario, Horarios y Exámenes

CALENDARIO, HORARIOS Y EXÁMENES

CSDA
CALENDARIO ACADÉMICO Y ORGANIZACIÓN CSDA CURSO 22.23 DESCARGAR
CSDA
HORARIO PROVISIONAL DANZA CLÁSICA (actualizado 23.09.22) DESCARGAR
CSDA
HORARIO PROVISIONAL DANZA CONTEMPORÁNEA (actualizado 26.09.22) DESCARGAR
CSDA
HORARIO PROVISIONAL DANZA ESPAÑOLA (actualizado 26.09.22) DESCARGAR
CSDA
HORARIO PROVISIONAL DANZA SOCIAL- DIVERSIDAD (actualizado 23.09.22) DESCARGAR
CSDA
HORARIO PROVISIONAL DANZA SOCIAL - BAILES LATINOS Y DE SALÓN (actualizado 23.09.22) DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 1ª CONV. 22.23 1º SEMESTRE. DANZA CLÁSICA DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 1ª CONV. 22.23 2º SEMESTRE. DANZA CLÁSICA DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 1ª CONV. 22.23 1º SEMESTRE. DANZA CONTEMPORÁNEA DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 1ª CONV. 22.23 2º SEMESTRE. DANZA CONTEMPORÁNEA DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 1ª CONV. 22.23 1º SEMESTRE. DANZA ESPAÑOLA DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 1ª CONV. 22.23 2º SEMESTRE. DANZA ESPAÑOLA DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 1ª CONV. 22.23 1º SEMESTRE. DANZA SOCIAL. EDUCATIVA DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 1ª CONV. 22.23 2º SEMESTRE. DANZA SOCIAL. EDUCATIVA DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 1ª CONV. 22.23 1º SEMESTRE. DANZA SOCIAL. B. LATINOS DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 1ª CONV. 22.23 2º SEMESTRE. DANZA SOCIAL. B. LATINOS DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 2ª CONV. 22.23 1º y 2º SEMESTRE. DANZA CLÁSICA DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 2ª CONV. 22.23 1º y 2º SEMESTRE. DANZA CONTEMPORÁNEA DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 2ª CONV. 22.23 1º y 2º SEMESTRE. DANZA ESPAÑOLA DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 2ª CONV. 22.23 1º y 2º SEMESTRE. DANZA SOCIAL. EDUCATIVA DESCARGAR
CSDA
EXÁMENES 2ª CONV. 22.23 1º y 2º SEMESTRE. DANZA SOCIAL. BAILES LATINOS DESCARGAR